Magal Global Logo

תוכנית השיווק השנתית היא זאת שתקבע את אופן העבודה והקצב של מחלקת השיווק בהשגת היעדים מתוך תוכנית האסטרטגיה של החברה.

כחלק משירות זה אני מבלה זמן בחברה שלך על מנת להבין איך השיווק עובד כיום.
לאחר כמה שבועות, אני מיישם את הניסיון שלי בעבודה עם חברות גדולות – כדי לעזור לך לגבש תוכנית שנתית שתיקח את מחלקת השיווק לשלב הבא.

המטרה שלי כאן היא לגבש תוכנית חכמה; כזו שלוקח בחשבון כל עובד בודד, תקציבים ועלויות, מגמות, יעדים ויכולות, KPI’s ונקודות עיוורון.

התוצאה הסופית:

האם אתה מוכן להפוך את תוכנית השיווק שלך לתוכנית מנצחת?
אז בואו נדבר ונתחיל לבנות תוכנית מנצחת בדיוק כפי שנעשה בחברות מובילות מובילות.